Esmeralda
Esmeralda logo

Den eldste restauranten på Brygga

Esmeralda åpnet dørene i april 1991 og var dermed en av de aller første restaurantene som etablerte seg på Brygga.

Mangfoldet av spisesteder på Brygga i Tønsberg har blitt et kjent begrep langt utover byens grenser. Tilstrømmingen til området er stor, særlig om sommeren. Da er det trolig ingen andre steder som kan konkurrere med Brygga i popularitet!

Mye hadde sett annerledes ut i dag

dersom politikerne i byen hadde fått gjennomslag for sine planer på 60- og 70-tallet.

I kjølvannet av saneringen av nedslitte boområder ble det også fremmet forslag om å rive alle sjøbodene langs kaia og erstatte dem med en moderne gjennomfartsvei for biltrafikken, supplert med parkeringsarealer.

Heldigvis snudde stemningen etter massive protester, og da Per Tannum ønsket å etablere seg med sin møbelforretning i den boden Esmeralda nå befinner seg, fikk han aksept for dette under forutsetning av at han bekostet total restaurering av sjøboden.

Dette arbeidet ble utført til alminnelig tilfredshet hos byens politikere, og Tannum drev sin forretning Tannumboden Møbler inntil Svennik og Tia Pettersson fikk leie hans lokaler og skaffet byen et nytt tilbud innen restaurantnæringen, Esmeralda, som de fortsatt driver.