Nordbyen

Nordbyen

Navnet

kommer naturlig nok av at Nordbyen ligger nordvest for Tønsberg sentrum. Nordbyen består av en kort, smal gate med Tønsbergs eldste sammenhengende trehusbebyggelse.

Byens eldste hus

Nordbyen 16, også kalt Bentegården. Nyere undersøkelser viser at huset trolig ble bygd rundt 1690. Nordbyen var med sine trange smug i ly under fjellet tidligere regnet som et typisk arbeiderstrøk. Et sjøbad med eget bryggeanlegg for byens befolkning ble åpnet i havnebassenget i Tønsbergfjorden utenfor Nordbyen i 1937. Badet ble revet på 1970-tallet på grunn av for dårlig badevannskvalitet.