Gulating Pub

Gulating er en pub for alle. I tillegg til et vanlig pubutvalg har de 20 kraner og et stort utvalg av flaskeøl.